Algemeen

Algemeen

Go—PopUp is een online platform dat alle personen of ondernemingen die op zoek zijn naar geschikte plaatsen voor hun behoeften per dag met elkaar in contact brengt.

We bieden u de mogelijkheid gratis te adverteren op onze website zodat ondernemingen, jonge ontwerpers, ondernemers en communicatiebureaus snel en eenvoudig toegang hebben tot uw advertentie en hun pop-ups, productvoorstellingen, showrooms, evenementen, vergaderingen, enz. kunnen verwezenlijken.

Eenvoudig gezegd bestaat het factureringsproces van een activiteit die verband houdt met Go–PopUp uit drie fasen:

Ten eerste maakt Go–PopUp een factuur van de kosten voor de "Behandeling voor de Gebruiker" op en wordt deze naar de Gebruiker gestuurd (5% van de huurprijs), vermeerderd met BTW, vermeerderd met het bedrag van de verhuur van de plaats als voorschot zonder BTW.

Vervolgens maakt de Eigenaar van de plaats een factuur op aan de Gebruiker voor het bedrag van de verhuur van de plaats, vermeerderd met BTW. Deze factuur wordt naar Go–PopUp gestuurd, zodat we er kennis van hebben en deze naar de Gebruiker kunnen doorsturen.

Tot slot maakt Go–PopUp een laatste factuur op, in dit geval voor de Eigenaar, voor het bedrag van de kosten voor “Behandeling voor de Eigenaar”, vermeerderd me BTW (15% van het bedrag van de verhuur). 

 

Dankzij dit proces waarborgen we voor beide partijen een optimale afhandeling. 

Go–PopUp vraagt de Gebruiker vóór de datum van het evenement te betalen om de reservering te bevestigen. Zodra Go–PopUp de betaling van de Gebruiker en de factuur die de Eigenaar opmaakt aan de Gebruiker ontvangt, betaalt Go–PopUp de Eigenaar het totaalbedrag van de reservering, verminderd met de behandelingskosten, m.a.w. 85% van het bedrag van de verhuur.

Go—PopUp factureert enkel de kostprijs van de dienstverlening voor bevestigde transacties. Het uploaden en raadplegen van plaatsen en de communicatie tussen eigenaar en huurder is gratis. Go—PopUp krijgt om de eigenaar en het merk of de onderneming met elkaar in contact te brengen en beide partijen verzekeringen aan te bieden en commissie van 5% van de huurder en van 15% van de eigenaar, m.i.v. verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Er zijn nog websites om handelspanden te huren, maar geen enkele ervan maakt het mogelijk per dag te huren, garandeert het hele betaalproces, maakt rechtstreekse communicatie tussen eigenaar en huurder mogelijk om bijzondere voorwaarden vast te stellen of biedt de toegevoegde waarde van on-line verzekeringen.

U kunt allerhande plaatsen vinden, gaande van restaurants, bars, pubs, hotels, kook- of dansscholen, kapsalons, co-working plaatsen, verlaten fabrieken, fotografiestudio's, boten, enz.

 

Panden die in goede staat zijn, hoewel elk pand dat per dag kan worden verhuurd op ons platform kan staan. Binnenkort is er een controledienst voor plaatsen beschikbaar. Momenteel wordt aanbevolen representatieve afbeeldingen van hoge kwaliteit te kiezen voor op de profielen van de plaatsen. Zo is er meer kans dat ze tijdelijk worden verhuurd.

De prijzen worden bepaald door de eigenaars en kunnen te allen tijde en afhankelijk van het seizoen worden gewijzigd (feestdagen, belangrijke beurzen, kerstperiode, enz.). De commissie van Go—PopUp is een percentage van de door de eigenaar vastgestelde prijs. Ook de beschikbaarheid van de kalender wordt op deze manier bepaald.

De eigenaar ontvangt een verzoek van de onderneming, het merk of de gebruiker waarin wordt toegelicht waarvoor deze de gekozen plaats wenst te gebruiken. De eigenaar van de plaats kan het voorstel te allen tijde aanvaarden of weigeren, Go—PopUp komt niet tussen in de transactie. Indien het verzoek wordt aanvaard, wordt de betaling uitgevoerd via Go—PopUp. De volledige huurprijs moet van tevoren worden betaald.

De huurder aanvaardt de algemene voorwaarden met de eigenschappen van de plaats. Go—PopUp stelt een verhuurovereenkomst van de plaats op tussen de eigenaar en de huurder. De overeenkomst wordt wettelijk uitgedrukt in de Algemene Voorwaarden die de Eigenaars en de Huurders aanvaarden op het ogenblik waarop ze zich registreren op de website en wordt bij elke transactie gedetailleerd beschreven in de bijgevoegde identificatiegegevens van de eigenaar, huurder, plaats, gegevens, prijs, gebruiksvoorwaarden, bijzondere voorwaarden.

Door via Go—PopUp te reserveren, krijgt de gebruiker bovendien de Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van verzekeringsmaatschappij Hiscox. Go—PopUp biedt ook de mogelijkheid om verschillende aanvullende verzekeringen te nemen, in overeenstemming met de behoeften van de klant. Klik voor meer informatie over onze verzekeringen hier.

Go—PopUp biedt de gebruikers de mogelijkheid om te kiezen tussen drie standaard modaliteiten van annuleringsbeleid (strikt, gewoon en flexibel).

Strikt: (30 dagen). Als de gebruiker minstens 30 dagen vóór de datum en het beginuur van de Reservering annuleert, wordt hem 50% van de totaalprijs terugbetaald, verminderd met het bedrag van de toepasselijke diensttarieven en belastingen. Als de gebruiker minder dan 30 dagen vóór de datum en het beginuur van de Reservering annuleert, worden de niet genoten dagen of uren niet terugbetaald.

Gewoon: (7 dagen). Als de gebruiker minstens 7 dagen vóór de datum en het beginuur van de Reservering annuleert, wordt hem 50% van de totaalprijs terugbetaald, verminderd met het bedrag van de toepasselijke diensttarieven en belastingen. Als de gebruiker minder dan 7 dagen vóór de datum en het beginuur van de Reservering annuleert, worden de niet genoten dagen of uren niet terugbetaald. 

Flexibel: (1 dag). Als de gebruiker minstens 24 uur vóór de datum en het beginuur van de Reservering annuleert, wordt hem 100% van de totaalprijs terugbetaald, verminderd met het bedrag van de toepasselijke diensttarieven en belastingen. Als de gebruiker minder dan 24 uur vóór de datum en het beginuur van de reservering annuleert, worden de niet genoten dagen of uren niet terugbetaald.

Raadpleeg voor meer informatie onze pagina Algemene Voorwaarden of ons Go—PopUp team!

Alle personen of ondernemingen die plaatsen per dag zoeken. Gaande van communicatie- en evenementenbureaus tot jonge ontwerpers, ondernemers, grote merken, mkb's, enz.

Eigenaar

Algemeen

Go—PopUp is een marketplace die niet discrimineert tussen te promoten plaatsen op basis van bepaalde tarieven. De plaatsen die van de gebruikers de hoogste scores krijgen, worden het hoogst geplaatst en bij zoekopdrachten worden de resultaten aangeboden op basis van objectieve criteria.

Bij Go—PopUp is het niet mogelijk te betalen om zich te positioneren. De plaatsen die de hoogste scores krijgen van de gebruikers worden het hoogst en meest zichtbaar geplaatst. Bij zoekopdrachten worden de resultaten aangeboden op basis van objectieve criteria, m.a.w. de plaatsen die het meest overeenstemmen met de zoekfilters van de gebruiker.

Ga gewoon naar de website www.gopopup.com en maak uw gebruikersaccount aan. Daarna kunt u meteen een plaats uploaden door het eigenschappenformulier in te vullen en foto's te uploaden. Hoe meer eigenschappen u beschrijft van uw plaats, hoe meer gegevens de gebruiker heeft om te beslissen of de plaats geschikt is voor het evenement dat hij of zij wenst te organiseren.

De website beschikt over verschillende meldingen voor de eigenaars:

1.Melding wanneer een mogelijke huurder iets wil vragen over een plaats.

2.Melding wanneer een mogelijke huurder een reserveringsverzoek doet.

3.Melding wanneer een verzoek vervalt wegens gebrek aan antwoord van de eigenaar.

4.Na aanvaarding of weigering van een reserveringsverzoek.

5.Na annulering van een reservering, zowel door de huurder als door de eigenaar.

6.Melding bij bevestiging van de betaling.

Go—PopUp voorziet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de huurders om eventuele schade te dekken die kan worden aangericht naar aanleiding van hun activiteit, inbegrepen in de behandelingskosten

Go—PopUp biedt ook een optionele verzekering BA voor eigenaars. Deze verzekering dekt de eigenaars tegen de schade die de huurders in hun eigendom kunnen oplopen.

Bovendien, volgens onze Algemene Voorwaarden:

  • Verklaren de huurders waarvoor ze de plaats zullen gebruiken en worden deze gebruiksvoorwaarden vastgelegd in de verhuurovereenkomst.

  • De eigenaars kunnen bijzondere voorwaarden opleggen aan de huurders (bijvoorbeeld dat de plaats moet worden geschilderd bij uittreding), die eveneens worden vastgelegd in de verhuurovereenkomst.

Elk evenement kan worden gehouden op elke plaats, op voorwaarde dat de plaats over de nodige licenties beschikt. Bijvoorbeeld, als een plaats niet over een licentie beschikt om voeding te verkopen, moeten voor een Pop Up Restaurant in het pand de nodige vergunningen worden verkregen om die concrete activiteit uit te voeren. De omvang, de ligging of de ruimtelijke indeling zijn factoren die de eigenschappen van het evenement kunnen bepalen, maar met de nodige inbeelding, creativiteit en zin IS ALLES MOGELIJK!

Vergunningen

Een licentie is een administratieve toelating, in principe onbepaald, met betrekking tot de activiteiten die op een private plaats kunnen worden uitgevoerd, toegekend door de Gemeente.

Deze hangt af van de afmetingen en eigenschappen van de plaats (volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bouwkundige beperkingen en de verschillende sectoren) en de ligging (volgens de stedenbouwkundige voorschriften, om verzadiging in bepaalde zones of hinder voor de buren te voorkomen bijvoorbeeld).

Het is vanzelfsprekend dat sommige licenties strikter zijn dan andere en bepaalde licenties verscheidene aanvullende of compatibele activiteiten kunnen betreffen. De licentie is gekoppeld aan de plaats en valt bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Een activiteitenvergunning is een administratieve toelating, in principe beperkt in de tijd, om een bepaalde activiteit uit te voeren op een plaats die geen specifieke licentie heeft, in een openbare ruimte, of met eigenschappen die niet voorzien zijn in de standaard voorschriften.

Doorgaans moet een vergunning worden aangevraagd voor evenementen met een bepaalde capaciteit, het plaatsen van tijdelijke of verplaatsbare bouwelementen, het gebruik van de openbare ruimte, wijzigingen van goedgekeurde openingstijden, volks- of massafeesten, culturele evenementen, enz. De vergunning is gekoppeld aan het evenement en moet bijgevolg worden verkregen door de organisator.

Go—PopUp heeft als doel overeenkomsten mogelijk te maken tussen eigenaars en gebruikers om hun plaatsen ter beschikking te stellen. De beschikbaarheid van de overeenkomstige licenties en vergunningen is fundamenteel voor de haalbaarheid van een tijdelijk project of evenement en Go—PopUp verbindt zich ertoe de nodige informatie te publiceren in de beschrijving van de plaatsen (afhankelijk van de door de eigenaars verschafte informatie) en de nodige voorzieningen aan te bieden zodat de gebruikers de eigenaars de doelstellingen van hun activiteit kunnen toelichten.

In dit opzicht verbindt  Go—PopUp zich er niet toe de nauwkeurigheid van de gegevens te verifiëren noch doorslaggevend advies te verstrekken over de geschiktheid van licenties of vergunningen. Hiervoor verwijzen we naar onze gespecialiseerde medewerkers, waarmee contact kan worden opgenomen via dit formulier.

De aansprakelijkheid met betrekking tot de aanvraag van vergunningen en licenties berust bij de eigenaars en gebruikers, afhankelijk van het geval. Go—PopUp kan niet waarborgen dat een via de website behandelde verhuur voldoet aan alle wettelijke of administratieve voorwaarden maar biedt de middelen om twijfels op te lossen aan de hand van gespecialiseerde medewerkers, waarmee u contact kunt opnemen via het formulier op deze website.

De polissen van verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid dekken onvoorziene omstandigheden naar aanleiding van ongevallen of incidenten die niet te voorzien zijn. In geen enkel geval dekken ze incidenten veroorzaakt door de schending van voorschriften, zoals het overschrijden van de capaciteit of andere beperkende omstandigheden zoals vastgesteld in de licenties van de plaatsen of de vergunningen van de activiteiten.

Voordat u uw plaats adverteert en verhuurt via Go—PopUp moet u bij uw Gemeente raadplegen welke activiteiten er mogen worden uitgevoerd en de nodige licenties aanvragen op basis van de commerciële doelstellingen die u ervoor hebt. Bij twijfel of als u technische hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde medewerkers via het formulier op deze website.

Dit hangt af van de licentie en het type evenement. In het algemeen bestaat er een zekere flexibiliteit om tijdelijke activiteiten uit te voeren op plaatsen met een verkooplicentie, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de beperkingen inzake capaciteit, de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en de openingstijden wanneer het publiek aanwezig is.

Speciale aandacht verdienen voedingsproducten. In het algemeen mogen verpakte producten bijvoorbeeld in elk handelspand worden verkocht, maar de verwerking van voedingsmiddelen mag enkel gebeuren in goedgekeurde ruimtes; externe catering mag doorgaans dan weer overal worden aangeboden als dit wordt georganiseerd via een onderneming die hiervoor een vergunning heeft. We raden u aan dit voor elk afzonderlijk teval te raadplegen als u twijfels hebt.

In laatste instantie is de organisator van een evenement aansprakelijk voor wat er tijdens het evenement gebeurt. Wanneer de eigenaar de organisator eenmaal heeft ingelicht over de licentie waarover de plaats beschikt, moet de organisator nagaan of dit voldoende is om de activiteit uit te voeren. Zo niet, moet deze licentie worden aangevuld met een bijzondere vergunning en is het de organisator die instaat voor de afhandeling en naleving ervan met het oog op eventuele klachten of sancties.

Zoals aangegeven bij de vorige vraag, is de organisator van een evenement aansprakelijk voor wat er tijdens dit evenement gebeurt en staat hij in voor de naleving van de beperkingen van de licentie of vergunning waarover hij beschikt. De eigenaar moet de gebruiker duidelijk inlichten en indien nodig afschriften voorleggen van de nodige documenten, zodat de gebruiker over alle nodige informatie beschikt. Ondanks dit alles en om sancties te voorkomen, raden we de eigenaar aan een vlotte communicatie te onderhouden met de gebruiker als wat de gebruiker op de plaats wil doen afwijkt van het redelijkerwijs voorzienbare in het toepassingsgebied van de activiteitenlicentie van de plaats. Bij twijfel raden we beide partijen aan een deskundige ter zake te raadplegen.

Zoals eerder aangegeven is de organisator van een evenement in laatste instantie aansprakelijk voor wat er gebeurt en moet hij de nodige maatregelen treffen om alle mogelijke incidenten te voorkomen en de nodige administratieve vergunningen te krijgen. In geen geval mag de aangegeven capaciteit van de plaats worden overschreden (deze kan afhangen van de indeling van het evenement). Hetzelfde geldt voor de openingstijden die goedgekeurd volgens de voorschriften van de Gemeente om problemen met de buren en de tussenkomst van ordehandhavers te voorkomen in het geval van klachten. De eigenaar moet alle nodige informatie over zijn licenties en de eigenschappen van de plaats verschaffen zodat de gebruiker kan bepalen of er een aanvullende vergunning nodig is of de vereisten van zijn activiteit of evenement moeten worden aangepast.

De eigenaars van via Go—PopUp geadverteerde of verhuurde plaatsen moeten de gebruikers alle nodige informatie verschaffen over de licenties van hun plaatsen. Zo niet, raden we de gebruiker aan contact op te nemen met de Klantendienst van PopPlaces.com. Wanneer de gebruiker eenmaal over deze informatie beschikt, moet hij bepalen of deze geschikt is voor zijn activiteit. Bij twijfel of als u technische hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde medewerkers via het formulier op deze website.

De gebruiker staat ervoor in over de nodige aanvullende vergunningen op uw licentie te beschikken voor zijn activiteit, indien nodig. U moet de gebruiker nauwkeurige en volledige informatie verschaffen over uw licentie (en indien mogelijk een afschrift van de overeenkomstige documenten) zodat hij zijn project kan beoordelen. Om incidenten te voorkomen, raden we u aan vlotte communicatie te onderhouden met de gebruiker om er zeker van te zijn dat hij de nodige stappen onderneemt, indien nodig. In het algemeen zoeken gebruikers panden die geschikt zijn voor hun activiteit, maar bij twijfel of als u technische hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde medewerkers via het formulier op deze website.

Neem contact op met ons